Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitativa metoder (Qualitative Methods) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- kvalitativ forskningsmetodik
- de vetenskapsteoretiska grunderna till kvalitativa ansatser
- forskningsfrågor i relation till val av ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys
- kritisk granskning av metodlitteratur utifrån ett forskningsetiskt/metodologiskt perspektiv.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHKVM37
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Distans
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karl Hedman
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH022
Senast ändrad 2021-04-01 09:57:27