Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitativa metoder (Qualitative Methods) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- kvalitativ forskningsmetodik
- de vetenskapsteoretiska grunderna till kvalitativa ansatser
- forskningsfrågor i relation till val av ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys
- kritisk granskning av metodlitteratur utifrån ett forskningsetiskt/metodologiskt perspektiv.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHKVM37
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 45 - vecka 03 2023
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Nina Gunnarsson
Examinator
Maria Brovall
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH017
Senast ändrad 2022-09-23 11:57:46