Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teoretisk fördjupning inom hälsa och vårdvetenskap från ett tvärvetenskapligt perspektiv (Theories of Health and Care Sciences - a Transdisciplinary Approach) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- definitioner av hälsa, vård och globala hälsomål
- teorier och förklaringsmodeller om hälsa och vård
- sociala strukturer och ojämlikheter i hälsa och vård baserat på ålder, kön, social klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder och religion
- tvärvetenskaplig forskning och dess tillämpning för studier av hälsa och vård

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15
hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHTFH30
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Elzana Odzakovic
Examinator
Maria Björk
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH028
Senast ändrad 2024-06-13 13:23:49