Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Välfärd och Socialvetenskap: att begripliggöra sociala utmaningar i globala och lokala perspektiv (Welfare and Social Sciences: Conceptualizing Societal Challenges in Global and Local Perspectives) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- organisering av välfärd, hållbarhet och välfärd i lokala och globala perspektiv
- välfärdspraktiker, interaktioner, relationer, aktörskap på individ-, grupp- och samhällsnivå
- institutioner, organisationer, professionella identiteter, handlingsutrymme och organisatoriskt lärande
- sociala strukturer och ojämlikheter med fokus på ålder, kön, social klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder samt religion
- tvärvetenskaplig forskning och tillämpad välfärdsforskning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FHVSV30
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Mikael Skillmark
Examinator
Monika Wilinska
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FH029
Senast ändrad 2021-06-02 11:49:18