Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Dekoloniala perspektiv från det globala syd (Southern and Decolonial Perspectives) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

  • Postkoloniala och dekoloniala idétraditioner, särskilt med koppling till Sydasien, Afrika och Latinamerika
  • Dekoloniala aspekter på tillämpad lingvistik
  • Teoretiska och historiska perspektiv på litteratur från det globala syd, särskilt i beaktande av minneskultur och världslitterära kontaktvägar

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning, dvs. att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

Kunskaper i engelska motsvarande engelska 6/engelska B krävs.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLDPG32
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 35 - vecka 03 2023
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sangeeta Bagga-Gupta
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL037
Senast ändrad 2022-05-31 13:49:33