Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forskningsdesign I 7,5 hp

Kursinnehåll

• Olika typer av forskningsdesigner
• Utveckling av en forskningsdesign
• Formulering av forskningsfrågor kopplat till en problemställning
• Val av forskningsmetod och därtill kopplad vetenskapsteoretisk utgångspunkt
• Kritisk granskning av forskningsdesigner

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLFD131
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 16
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL023
Senast ändrad 2022-09-20 15:29:42