Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Forskningsetik, reflektion och praktik 4,5 hp

Kursinnehåll

• Lagar, regler, forskningsetiska kodexar
• Etikprövning, nationellt och internationellt
• Etiska överväganden under forskningsprocessen
• Forskningspraktikers och arbetsprocessers etiska inverkan på producerad forskning
• Vetenskaplig redlighet
• Forskarens ansvar i förhållande till anslagsgivare, uppdragsgivare och samverkansparter

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLFRP31
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 36 - vecka 05 2023
Studietakt
17%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jennie Ahlgren
Examinator
Paola Sartoretto
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL036
Senast ändrad 2022-08-23 08:23:08