Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Intersektionalitet i och utanför skolan. Teoretiska och metodologiska perspektiv kring flerspråkighet, kultur och identitet (Intersectionality inside and outside schools. Theoretical and methodological perspectives on multilingualism, culture and identity) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen fokuserar frågor kring språk, kommunikation, identiteter och kultur utifrån barns, ungas och vuxnas livsvärldar i och utanför skolan. Frågor kring språk och kommunikation är sammanvävda med frågor kring identiteter och kultur på en fördjupad nivå. Här behandlas området intersektionalitet och språkande. Båda begreppens historiska utveckling, teoretiska ramar och samhälleliga relevans berörs. I kurserna undersöks och prövas dessa två begrepp utifrån empiriska tvärområden som skapas kring kursens huvudteman dvs. språk och kommunikation, identiteter och kultur. Intersektionalitetens teoretiska relevans prövas via granskning av följande empiriska fält: Cultural & Post/decolonial Studies, Deaf Studies, Literacy & Language Studies. Språkandets teoretiska relevans prövas via granskning av följande empiriska fält: Educational Sciences, Deaf Studies, Literacy & Language Studies.

Kursinnehåll

• Intersektionalitet
• Flerspråkighet
• Identitet
• Mångfald
• Lärande
• Kultur
• Kommunikation
• Skriftlig argumentation
• Muntlig argumentation

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildningen.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLIIU38
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 14 - vecka 19
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sangeeta Bagga-Gupta
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL009