Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation 3 hp

Kursinnehåll

 • Vetenskaplig publicering och peer review
 • Open Access
 • Upphovsrätt
 • Bibliometri
 • Informationssökningens sammanhang
 • Litteraturöversikter
 • Databasers uppbyggnad
 • Sökordsgenerering, boolesk sökning, tesaurussökning, citeringssökning
 • Sökstrategier
 • Databassökning
 • Värdering av sökresultat
 • Webbsökning och den osynliga webben

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLIVK36
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sofia Nodén
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL007
Senast ändrad 2019-12-16 08:58:21