Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitativ metod 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Fördjupning i några olika forskningsansatser
  • Hermeneutik som grund för kvalitativa studier
  • Kvalitetskriterier i kvalitativa studier
  • Insamling och analys av kvalitativ data
  • Vetenskaplig argumentation

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLKVM37
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 06 - vecka 18
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Martin Hugo
Examinator
Martin Hugo
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL015
Senast ändrad 2020-03-26 10:32:17