Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Strömmande media, dagens samhälle och kulturellt minne (Streaming media, contemporary society and cultural memory) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

  • The technological and cultural development of streaming services
  • Contemporary media theories and concepts in relation to streaming media
  • Theoretical and analytical approaches to cultural memory in relation to streaming media
  • Representations of societial issues and memories of the past in streaming media

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning, dvs. att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

Kunskaper i engelska motsvarande engelska 6/engelska B krävs.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLSMD30
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 48
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
EFT
Kursansvarig
Johannes Heuman
Kursansvarig
Renira Gambarato
Examinator
Renira Gambarato
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL020
Senast ändrad 2020-05-08 07:09:59