Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Statistiska metoder med SPSS 7,5 hp

Kursinnehåll

• Introduktion till kvantitativa analyser: variabel, population, urval, urvalsmetoder, mätskala (datanivå), normalfördelning, hypotesprövning, parametriska och icke-parametriska analysmetoder, möjliga felkällor m.m.
• Beskrivande statistik: presentation av data (tabeller och diagram), central- och spridningsmått
• Introduktion till programvaran SPSS: hur data registreras, hanteras (filuppbyggnad, bortfallsanalys m.m.) och analyseras
• Inferensstatistik: korrelationsanalys (Pearson och Spearman-Brown), t-test (one sample t-test, independent samples t-test, paired sample t-test), reliabilitetsanalys (Cronbachs alfa och split half), ANOVA (one-way och two-way), Mann-Whitney U test, regressionsanalys (enkel linjär regression och multipel linjär regression), presentation av faktoranalys

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLSMM38
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Våren 2019: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
0kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL001
Senast ändrad 2020-04-07 14:21:56