Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Skolans styrning och ledning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen utgör en grundläggande forskarutbildningskurs i styrning och ledning av utbildningsverksamhet. De olika momenten handlar om

  • skolans legala styrning - fördjupning i författningarnas krav
  • mål- och resultatstyrd skola
  • implikationer av skollagens (2010:800) krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • relationen mellan styrning och pedagogiskt ledarskap.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå
Kurskod/Ladokkod: FLSSL37
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2017: vecka 35 - vecka 50
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Stephan Rapp
Kursansvarig
Stephan Rapp
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL004
Senast ändrad 2019-01-21 12:17:09