Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utbildningsvetenskap - perspektiv och historisk utveckling kring lärande, kommunikation och mångfald 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Fördjupade perspektiv på lärande, främst behavioristiskt, kognitivt, sociokulturellt och fenomenografiskt perspektiv
  • Jämförande analyser av grundantaganden i olika perspektiv och olika teori-bildningar/inriktningar
  • Perspektivs och teoriers/inriktningars roll vid genomförandet av empiriska studier om lärande
  • Fördjupning av olika perspektiv/inriktningar inom utbildningsvetenskap med särskild relevans för lärande, kommunikation (dvs. språkande, inklusive två-/flerspråkighet) och mångfald (dvs. identitet)
  • Skriftlig argumentation
  • Muntlig argumentation

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLUPH38
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Lärcentra
Antal träffar
8
Termin
Våren 2022: vecka 05 - vecka 20
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Joel Hedegaard
Examinator
Ole Henrik Hansen
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL004
Senast ändrad 2022-02-01 07:12:08