Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Vetenskapens roll i samhället, bildning och vetenskap, vetenskap och praktisk verksamhet och förändringar i dessa över tid
  • Filosofiska traditioner inom den moderna vetenskapen
  • Tolkning och problematik kring grundläggande vetenskapliga begrepp så som förklaring, förståelse, tolkning, evidens, kausalitet, reliabilitet, validitet, generalisering i relation till olika vetenskapliga traditioner
  • Forskningsetik
  • Teoriers roll i den vetenskapliga processen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FLVVF36
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 35 - vecka 48
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Johannes Heuman
Examinator
Ellen Almers
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FL012
Senast ändrad 2019-08-19 13:44:33