Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Informationssökning och vetenskaplig kommunikation (Information Literacy and Scholarly Communication) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursens första del syftar till att ge en ökad medvetenhet om informationssökningsprocessen: formulering av sökstrategi, sökning i databaser samt urval av framsökta publikationer. Därtill ges en introduktion till sökning av patent. I den andra delen ges en överblick över den vetenskapliga kommunikationens utveckling med fokus på den vetenskapliga tidskriften och peer review. Kursen ger också doktoranden kunskap att utveckla en publiceringsstrategi med tyngdpunkt på val av tidskrift, open access och bibliometri.

Kursen innehåller följande moment:
 • Informationssökningsprocessen
 • Sökstrategi
 • Bibliografiska databaser
 • Utvärdering av källor
 • Stående bevakning av nyutgivna publikationer i databaser
 • Introduktion till sökning av patent i Espacenet
 • Vetenskapliga kommunikationens utveckling
 • Peer review
 • Open access
 • Upphovsrätt
 • Bibliometri
 • Publiceringsstrategi

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå vid Tekniska Högskolan.

Utbildningsnivå: Forskarnivå XXX
Kurskod/Ladokkod: FTIVK33
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
FORS
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2018: vecka 44 - vecka 50
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-FT003
Senast ändrad 2019-01-30 11:10:37