Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Åldrande och hälsa 7,5 hp

Kursen behandlar hälsans betydelse under åldrandet, varvid hälsobefrämjande faktorer och riskfaktorer för sjukdom och ohälsa behandlas på individuell, mellanpersonlig och samhällelig nivå.

Kursinnehåll

- definitioner av hälsa med särskild fokus på äldres hälsa
- äldres psykologiska, fysiologiska och sociala hälsa och ohälsa
- åldrandets epidemiologi
- metoder vid studier av äldres hälsa
- hälsopromotion och prevention bland äldre
- etnicitet och hälsa
- skillnader och likheter i hälsa mellan olika grupper

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HÅHR26
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Rosita Nyman
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11122

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Rosita Nyman
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4229
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:14