Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursinnehåll

- arbetsterapeutiska arbetsprocessmodeller
- arbetsterapeutiska kartläggningsinstrument och metoder
- arbetsterapeutiska åtgärder
- etik
- kliniskt resonemang
- professionellt förhållningssätt
- samverkan med klienter och deras närstående samt kollegor och andra yrkesföreträdare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkurs Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp och kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp ska vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HABN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Therese Jonsson
Examinator
Caroline Fischl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1177
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 39
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Therese Jonsson
Examinator
Caroline Fischl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1268
Senast ändrad 2021-09-23 08:47:26