Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, examensarbete 15 hp

Kursinnehåll

- forskningsetiska principer
- fördjupning inom valt ämnesområde
- försvar och opposition av examensarbeten
- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metod vid litteraturstudier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Kursen Vetenskaplig metod, 7,5 hp ska vara avslutad.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAEP11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 20
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Inger Ahlstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1036
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:13