Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, examensarbete I 15 hp

Du ska efter genomgången kurs bl.a.kunna:
- Självständigt analysera och diskutera vetenskapliga arbeten
- Genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten inom arbetsterapi
- Muntligt och skriftligt presentera resultat av vetenskapliga arbeten och kunna argumentera för dess giltighet

Kursinnehåll

- kvantitativa och kvalitativa metoder samt metoder för litteraturstudier
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition av examensarbeten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik, 15 hp och 15 hp inom huvudområdet arbetsterapi (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: HAET27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Caroline Fischl
Examinator
Lena Rosenberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21189
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Caroline Fischl
Examinator
Lena Rosenberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4034
Senast ändrad 2024-01-18 13:24:52