Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- forskningsetik
- forskningsmetodik
- kvalitativ och kvantitativ databearbetning
- vetenskapsteori

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAFN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 49 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Inger Ahlstrand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0154
Senast ändrad 2020-06-03 09:07:16