Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer (Occupational Therapy and Occupational Limitations when in Ill Health and vulnerable Life Situations) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- arbetsterapi vid ohälsa och/eller utsatta livssituationer
- lokalt samhällsbaserat arbete
- empowerment
- livsvillkor och socioekonomiska faktorer i samhället och deras relation till hälsa
- maktrelationer
- rättvisa ur ett aktivitetsperspektiv
- participatory occupational justice framework

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HALN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 16 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3014
Senast ändrad 2021-11-29 15:17:40