Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer (Occupational Therapy and Occupational Limitations when in Ill Health and vulnerable Life Situations) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- arbetsterapi vid ohälsa och/eller utsatta livssituationer
- lokalt samhällsbaserat arbete
- empowerment
- livsvillkor och socioekonomiska faktorer i samhället och deras relation till hälsa
- maktrelationer
- rättvisa ur ett aktivitetsperspektiv
- participatory occupational justice framework

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HALN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 16 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anne-Le Morville
Examinator
Wallescka Östlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4009
Senast ändrad 2023-11-30 13:07:28