Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Att åldras med omsorg 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse för hur det är att åldras och vara i behov av omsorg, stöd och hjälp. Prioriteringsområden enligt nationella kvalitetsregister kommer att beröras, liksom aktivitetens betydelse och vård i livets slutskede. Ett särskilt fokus läggs på ett personcentrerat förhållningssätt, äldreomsorgens värdegrund samt etik och bemötande.

Kursinnehåll

Ur ett biopsykosocialt perspektiv behandlas följande områden:
- äldreomsorgens organisering
- etik och bemötande
- personcentrerat förhållningssätt
- värdegrund i äldreomsorgen
- vårdprevention
- aktivitet och dess betydelse för hälsa och välbefinnande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAOG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Lena Östlund
Examinator
Rosita Nyman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21190
Senast ändrad 2024-01-29 12:01:22