Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ageing in a Welfare State 10 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen ger dig kunskap om och förståelse för hur organiseringen av hälso- och sjukvård ser ut i Sverige. Du lär dig även att identifiera socialgerontologiska teorier och reflektera över deras applicerbarhet på äldreomsorgen. Kursen ger dig även förståelse för etniska och kulturella skillnader inom äldreomsorgen.

Kursinnehåll

- äldreomsorgens historia i Sverige i relation till nutida svensk välfärdspolitik, principer och mål i äldreomsorgen
i Sverige
- organisering av hälso- och sjukvård, hemsjukvård och vård i särskilda boende för äldre
- organisation och process kring demensutredningar, team och sjukhusvård
- information och kommunikation kring äldreomsorg
- socialgerontologiska teorier och teorier om äldreomsorg
- kulturella roller i äldreomsorgen och dess betydelse
- etiska frågor inom äldreomsorgen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt examen om 180 hp inom medicin, omvårdnad eller socialt arbete inkl. ett examensarbete om 15 hp. Dessutom krävs 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet gerontologi (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HAWS28
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Lena Östlund
Examinator
Cristina Joy Torgé
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
20000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1120
Senast ändrad 2021-02-03 09:37:54