Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete med barn, unga och familj 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med barn och unga inom bl.a. socialtjänst och skola. Kursen belyser barns och familjers levnadsvillkor i det nutida samhället och socialt arbete med barn och unga som forskningsområde med fokus på socialtjänstens insatser. Kursen ger utrymme för diskussion och reflektion kring etiska dilemman och sambandet mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och brukares/barns perspektiv.

Kursinnehåll

- livsvillkor i det nutida samhället gällande barn, unga och familjer
- interventioner och samhällets stöd till barn, unga och familjer
- nationell och internationell forskning om interventioner för barn, unga och familjer
- diskussion kring betydelser av vetenskaplig stöd i professionellt arbete med barn, unga och familjer
- etiska reflektioner

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5) och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt Socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HBUR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Nina Åkerlund
Examinator
Disa Bergnehr
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1092
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:00