Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Social Work, Participation and Inclusion 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om och kritiskt kunna granska olika förståelsemodeller och former av stöd till människor med långvariga behov. Kursen behandlar också frågor om delaktighet och integration. I kursen riktas ett speciellt fokus kring funktionsnedsättning, åldrande och etnicitet.

Kursinnehåll

  • Medborgarskap, delaktighet och samhällsprocesser i välfärdssamhället
  • Förståelsemodeller för funktionsnedsättning, åldrande och etnicitet
  • Empowerment och social mobilisering som kraft för inflytande och delaktighet
  • Frivilliga insatser, civilsamhällets resurser och betydelsen av nätverk
  • Delaktighet och integration med utgångspunkt i boende och arbete
  • Gemensam problemlösning tillsammans med brukare

Förkunskapskrav

General entry requirements and passing grades in courses of 60 credits in the main subject of Social Work or equivalent..

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HDEN16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Karl Hedman
Examinator
Aimée Ekman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1147
Senast ändrad 2021-01-11 08:43:11