Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om olika demenssjukdomar, utredning och behandling av dessa. Bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i vården och omsorgen av personer med kognitiv nedsättning, som vid demenssjukdom, utgör en betydande del av kursen.

Kursinnehåll

- kognitivt åldrande
- demenssjukdomar och kognitiva störningar
- utredning, behandling, vård och omsorg
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- etiska aspekter
- närståendes situation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre, eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HDKG16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Rosita Nyman
Examinator
Lena Östlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21180
Senast ändrad 2024-06-17 13:24:59