Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Evidensbasering inom klinisk diagnostik 7,5 hp

Kursen syftar att ge studenterna en fördjupad förståelse för evidensbaserad praktik inom diagnostiska laboratorieverksamheter. Du lär dig söka och kvalitetsbedöma forskningslitteratur inom huvudområdet samt reflektera kring etiska aspekter . Du lär dig också formulera en relevant evidensfråga och metodiken för att genomföra en systematisk litteraturstudie.

Kursinnehåll

- evidenspyramiden
- begrepp inom hälsa och välfärd och diagnostikens roll inom hälso- och sjukvård
- utveckling av evidensfrågor
- systematisk litteratursökning
- kritisk granskning och värdering av vetenskaplig litteratur
- implikationer för hälsa och välfärd/klinisk diagnostik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleexamen omfattande minst 180 hp inom något av följande huvudområde; vård, arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, ortopedteknik, radiografi, alt. oral hälsovetenskap eller motsvarande, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Genomgången kurs på avancerad nivå inom vetenskapsteori, 7,5 hp eller Kvalitetssäkring inom klinisk diagnostik, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HEKS24
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
2
Termin
Hösten 2024: vecka 45 - vecka 03 2025
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Anna Bjällmark
Examinator
Sandra Karlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4304
Senast ändrad 2024-04-17 09:54:31