Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete, metod och examensarbete 22,5 hp

Kursinnehåll

- vetenskapliga metoder
- forskningsetiska principer
- författande av examensarbete
- försvar och opposition av examensarbete

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp. I detta ska ingå ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser om 15 hp i socialt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HEST29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 03 2025
Våren 2025: vecka 04 - 13 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Nina Gunnarsson
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
48000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-30073
Senast ändrad 2024-04-02 10:21:01