Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete och vetenskaplig fördjupning inom evidensbaserad omvårdnad 22,5 hp

Kursen behandlar huvudområdet omvårdnads vetenskapliga fördjupning och denna fördjupnings koppling mot kunskapsutveckling och kvalitetsförbättring inom omvårdnad. Kursen leder till kandidatexamen inom omvårdnad och erbjuds endast sjuksköterskor med tidigare yrkesexamen som sjuksköterska.

Kursinnehåll

vetenskapsteoretiska utgångspunkter av betydelse för kunskapsutveckling inom omvårdnad
- forskningsprocessen
- forskningsetiska principer
- forskningsdesign
- vetenskaplig kvalitet, validitet och reliabilitet samt trovärdighet och tillförlitlighet.
- kvantitativ analys
- kvalitativ analys
- framskrivning av examensarbete inom huvudområdet omvårdnad
- försvar och opposition av examensarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad sjuksköterskeutbildning omfattande 180 hp inklusive avslutad vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HEVP13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
2023: vecka 34 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
6
Kursansvarig
Sandra Öberg
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21230
Senast ändrad 2022-12-05 10:41:10