Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad, examensarbete 15 hp

Kursinnehåll

- framskrivning av examensarbete inom huvudområdet omvårdnad
- försvar och opposition av examensarbete
- självvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 och genomförda kurser inom termin 4 och 5, eller motsvarande kunskaper.
Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp.
Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.
Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15 hp.
Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp.
Termin 5 omfattar Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp, Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp, Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HEXP11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 20
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Sandra Siebmanns
Examinator
Anders Broström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1076
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:48