Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Fördjupning inom omvårdnad - läskurs 4,5 hp

Kursinnehåll

Fördjupning inom ett av följande områden:
- folkhälsa
- palliativ omvårdnad
- gerontologisk och geriatrisk omvårdnad
- psykiatrisk omvårdnad
- hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 och genomgångna kurser i termin 2 och 3 inom sjuksköterskeprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp.
Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.
Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HF2N10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tillan Strand
Examinator
Maria Brovall
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1150
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:51