Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Funktionshinder och samhällsstöd 7,5 hp

Kursen är inriktad på funktionsnedsättning och funktionshinder, funktionshinderspolitik, rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning samt lagstiftning om stöd och service.

Kursinnehåll

  • funktionsnedsättning och funktionshinder
  • LSS
  • SoL
  • mänskliga rättigheter
  • funktionshinderspolitik
  • ICF
  • teoretiska perspektiv på funktionshinder
  • begreppen makt och handlingsutrymme

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp samt genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete, examensarbete 15 hp.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HFDR28
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Lena Olsson
Examinator
Staffan Bengtsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1088
Senast ändrad 2020-10-27 14:29:26