Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förbättringskunskap - att leda sig själv och andra 4,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill förvärva baskunskaper inom området förbättringskunskap genom att bland annat genomföra ett personligtförbättringsarbete, för att i yrkesliv, föreningsliv eller annat sammanhang kunna leda och genomföra ständiga förbättringar.

Kursinnehåll

Förbättringskunskap/Verktyg
Personligt förbättringsarbete
Förändringspsykologi

Undervisningsformen är så kallad blended learning, där hemstudier kombineras med webbaserade campusträffar, moment och seminarium.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HFKG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Sommarkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Sommaren 2021: vecka 26 - vecka 32
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Lärarledd undervisning v 26 respektive v 32. Eget arbete med personligt förbättringsarbete v 27-31
Kursansvarig
Eva-Mari Blomqvist
Examinator
Sofi Fristedt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21227
Senast ändrad 2021-05-25 10:56:10