Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsförmåga ur ett försäkringsmedicinskt perspektiv 3 hp

Kursinnehåll

- lagar och regelverk inom försäkringsmedicin
- rätten till ersättning från sjukförsäkringen
- aktivitets- och arbetsförmåga

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HFMN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
10%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Inger Jansson
Examinator
Inger Jansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1037
Senast ändrad 2020-12-14 11:31:14