Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskrivningsrätt och digital teknik för en patientsäker vård 7,5 hp

Kursinnehåll

- avvikelsehantering
- delegering
- dokumentation
- digital teknik
- delaktighet
- egenvård
- evidensbaserad vård
- hälsopedagogik
- informatik
- inkontinens
- ledarskap
- läkemedels- och hjälpmedelsförskrivning
- munhälsa
- mångfaldhetsperspektiv
- nutrition
- patientsäkerhet
- personcentrerad omvårdnad (patient, närstående och familj)
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap
- smärta och smärtbehandling
- stomi och stomivård
- sårvård
- vetenskaplig metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HFPR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
4
Termin
Hösten 2024: vecka 45 - vecka 03 2025
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Elzana Odzakovic
Examinator
Lise-Lotte Jonasson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4218
Senast ändrad 2024-06-13 13:23:21