Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi, examensarbete II 15 hp

Kursen utgår från forskningsprocessens olika delar och består av planering, datainsamling, analys och bearbetning av en manuskript till en vetenskaplig artikel. Arbetet med uppsatsen sker individuellt med handledare. Efter kursen ska du kunna kritisk granska, analysera och sammanställa aktuell forskning inom gerontologi och utifrån en frågeställning tillämpa vetenskaplig vedertagna metoder för dataarbetning och analys.

Kursinnehåll

  • fördjupning och utveckling av valt ämnesområde
  • tillämpning av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder alternativt systematisk litteraturstudie
  • att skriva en vetenskaplig artikel
  • forskningsetiska principer
  • försvar och opposition på examensarbeten

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom vård, medicin eller samhällsvetenskap, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå om 15 hp inom ämnet gerontologi, samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp och avslutad kurs i Gerontologi, examensarbete I, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HG2V29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
1
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21212
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
1
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4152
Senast ändrad 2024-01-18 13:25:38