Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi, examensarbete I 15 hp

Kursen utgår från forskningsprocessens olika delar och består av planering, datainsamling, analys och bearbetning samt publicering i form av en uppsats i ämnet gerontologi. Arbetet med uppsatsen sker individuellt med handledare. Efter kursen ska du kunna genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten inom områden med relevans för äldre och åldrande.

Kursinnehåll

  • fördjupning inom valt ämnesområde
  • tillämpning av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder alternativt systematisk litteraturstudie
  • forskningsetiska principer
  • försvar och opposition på examensarbeten

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom vård, medicin eller samhällsvetenskap, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå om 15 hp inom ämnet gerontologi samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HGET29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21213
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4153
Senast ändrad 2024-05-21 11:30:04