Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi, examensarbete 30 hp

Kursen utgår från forskningsprocessens olika delar och består av en litteraturstudie samt planering, datainsamling och bearbetning av empirisk material till en uppsats alternativt en vetenskaplig artikel. (Och sen resten av stycket kan vara densamma som i examensarbete II)

Kursinnehåll

- fördjupning och utveckling av ämnet gerontologi
- tillämpning av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder
- systematisk litteraturstudie
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition på examensarbeten

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp i en utbildning inom vård, medicin eller samhällsvetenskap, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå om 15 hp inom ämnet gerontologi, samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HGEV29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Charlotta Nilsen
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
64000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3219
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2023: vecka 35 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
5
Kursansvarig
Cristina Joy Torgé
Examinator
Ingemar Kåreholt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
64000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21218
Senast ändrad 2023-02-10 13:26:45