Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Globalt perspektiv på aktivitet (Global Perspective on Occupation) 4,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- begreppet aktivitet i relation till kulturella aspekter, socio-ekonomiska faktorer och hållbarhet
- professionellt resonemang för hållbar yrkesutövning
- strategier för att främja en hållbar yrkesutövning
- interkulturell kompetens

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser motsvarande 90 hp från kurserna Arbetsterapi i yrke och forskning 30 hp, Aktivitet och utveckling genom hela livet 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HGPN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 21 - vecka 23
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Margit Neher
Examinator
Wallescka Östlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2012
Senast ändrad 2021-12-01 15:16:23