Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi - perspektiv, teori och metod 7,5 hp

Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och om faktorer av betydelse för åldrandet görs forskning och i kursen behandlas olika metoder som används och har använts för att få kunskap om äldre och åldrande. I kursen presenteras också gerontologiska teorier som kan förklara åldrandet samt livsloppsperspektivet som beskriver en utveckling genom hela livet. Kursen ger också en inblick i betydelsen av olika föreställningar om åldrandet och hur detta påverkar den äldre personen.

Kursinnehåll

  • Gerontologiska förklaringsmodeller/ teorier/livsloppsperspektivet
  • Metoder för forskning inom gerontologin
  • Ålderdom förr och nu
  • Ålderism, hur myter och stereotyper kommer till uttryck i olika situationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HGPR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
0
Kursansvarig
Rosita Nyman
Examinator
Charlotta Nilsen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11215

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2024: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Rosita Nyman
Examinator
Charlotta Nilsen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4223
Senast ändrad 2024-06-13 13:24:14