Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Aktivitetens betydelse för hälsa I 7,5 hp

Aktivitetens betydelse för hälsa är fokus i denna kurs, liksom ansvar för hälsa ur ett aktivitetsperspektiv. Dessutom behandlas i kursen genus och omgivningsfaktorers betydelse för hälsa. Utvärdering av forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på aktivitetens betydelse för hälsa är också en del i kursen. Efter avslutade studier ska du självständigt kunna systematisera och använda forskningsresultat om aktivitetens betydelse för att främja och återskapa hälsa i praktisk verksamhet.

Kursinnehåll

- aktivitetsteorier
- genus
- hållbar hälsa och hållbar utveckling
- omgivningsfaktorer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HH1R27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Sofi Fristedt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1171

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
5
Kursansvarig
Sofi Fristedt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11238
Senast ändrad 2022-04-05 12:41:22