Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, examensarbete 15 hp

Kursen syftar till att du inom huvudområdet Oral hälsa ska tillägna dig ett kritiskt tänkande och utveckla din förmåga till problematisering och problemlösning med hjälp av vetenskaplig metod. Godkänt examensarbete är en förutsättning för att erhålla kandidatexamen i oral hälsovetenskap.

Kursinnehåll

  • Individuell projektplan inom ämnet oral hälsa
  • Fördjupning inom valt ämnesområde
  • Kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • Forskningsetiska principer
  • Opponentskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 120 hp inom Tandhygienistprogrammet inklusive Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgången kurs Vetenskaplig fortsättningskurs 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HHEP12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
0
Kursansvarig
Malin Stensson
Examinator
Hanna Ahonen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-21228
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Malin Stensson
Examinator
Hanna Ahonen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H4040
Senast ändrad 2024-01-18 13:26:39