Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle (Health and Welfare in a Changing Society) 4,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- folkhälsa; teorier, begrepp och definitioner
- hälsobegrepp och perspektiv på hälsa
- epidemiologi
- sociologi
- socialpsykologi
- hälsoekonomi
- hälsans bestämningsfaktorer
- intersektionella perspektiv på hälsa
- migration
- våld i nära relationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HHFN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 06
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Johnsen
Examinator
Maria Brovall
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H2013
Senast ändrad 2021-12-01 15:22:13