Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hälsa och hälsoproblem hos barn och familj (Health and Health Problems in Children and Families) 4,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- barnperspektiv och barns rättigheter
- familjecentrerad omvårdnad
- ohälsa, funktionsvariation och omvårdnadsproblem hos barn och ungdomar
- kommunikation med och förberedelse av barn i samband med omvårdnad och behandling
- procedurrelaterad smärta
- globala perspektiv på familjers hälsa

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 och termin 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp samt Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HHHN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 01 - vecka 03
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Maria Brovall
Kursansvarig
Therese Karlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
9000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H0163
Senast ändrad 2022-04-22 11:29:54