Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förbättringskunskap I 5 hp

Kursinnehåll

- de åtta domänerna inom förbättringskunskap
- den historiska utvecklingen av förbättringsarbete
- sambandet mellan professionell kunskap och förbättringskunskap
- personligt ledarskap för förbättringsarbete
- tillämpning av förbättringskunskap i ett personligt förbättringsarbete
- nyttan av reflektion och lärande
- teorier om kliniskt mikrosystem; bakgrund, metoder och värde för individ och organisation
- grundläggande kunskaper om akademiskt arbete

Förkunskapskrav

För att antas till kursen krävs Filosofie kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom medicin, vård, teknik eller social vetenskap, eller motsvarande samt två års yrkeserfarenhet.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HIKR24
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 03 2022
Studietakt
17%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Petra Wagman
Kursansvarig
Eva-Mari Blomqvist
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
10000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1223
Senast ändrad 2021-09-28 10:40:59