Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förbättringskunskap II 5 hp

Kursinnehåll

- vetenskapliga teorier, modeller, metoder för ständiga förbättringar inom hälso- och välfärdspraktiker
- olika perspektiv på organisatoriska förbättringsansatser
- balanserande mått och värdekompass
- interprofessionellt arbete och samverkan i team och grupp
- akademiskt skrivande vid förbättringsstudier

Förkunskapskrav

Genomgången kurs Förbättringskunskap I, 5 hp (Improvement Knowledge I, 5 credits).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HIKS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Annika Nordin
Examinator
rejmar
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
10600kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1123
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:26