Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Informationens roll i kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd 3,7 hp

Kursinnehåll

- begrepp, verktyg och modeller inom informationsförsörjning i vård- och omsorgsprocesser
- aktörers informationsbehov i vård- och omsorgsprocesser, med särskilt fokus på patienter/brukare/anhöriga alternativt kunder
- informationens roll i kvalitetsförbättring
- digital verksamhetsutveckling i vården

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp och Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HIRS20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Eva-Mari Blomqvist
Examinator
Bertil Lindenfalk
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
7900kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H1124
Senast ändrad 2020-12-14 11:32:27