Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs Civilrätt, offentlig rätt och allmän förvaltningsrätt
- grundläggande rättsvetenskaplig metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området
- Sveriges statsskick och grundlagar
- EU-rätten och dess betydelse för svensk lagstiftning
- legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen
- mänskliga rättigheter
- diskriminering och lika värde
- boenderätt
- grundläggande avtalsrätt
- ersättning och skadestånd
- straffrätt
- våld i nära relation
- processrätt – domstolsväsendet, förvaltningsprocessen, rättegång i olika instanser
- offentlighet, sekretess, arkiv och behandling av personuppgifter
- kommunalrätt
- handläggning och beslut inom statliga och kommunala myndigheter
- etiska aspekter i utredningsarbete
- verkställbarhet och besvär
- kontrollen över förvaltningen
- rapporteringsskyldighet för anställda
- kvalitativ textanalys

Delkurs Socialrätt med handläggning och dokumentation
- socialrättslig lagstiftning generellt
- sociala tvångslagstiftningar och dess tillämpning inom socialt arbete
- tolkning och tillämpning av socialrätt hur juridisk metod tillämpas i socialt arbete
- förarbeten, rättspraxis, författningar och andra rättskällor som tillämpas i socialt arbete
- handläggningsansvar och myndighetsutövning i socialt arbete
- målgruppsrelaterade arbetssätt i myndighetsutövning
- grundläggande samtalsmetodik i ett utredningssammanhang
- den enskildes och närståendes delaktighet i utredningsprocessen
- asyl- och migrationsrätt
- ekonomisk familjerätt, vårdnad, boende och umgänge
- utsökning, skuldsanering och konkurs
- datorsimulerat utredningsarbete
- terminsreflektion

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser, Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp samt genomgångna kurser, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp, Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp samt Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HJHN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2023: vecka 35 - vecka 03 2024
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Roger Sandberg
Examinator
Nina Åkerlund
Kursansvarig
Sandra Lindström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
60000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-H3241
Senast ändrad 2024-03-08 10:07:04